• Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
  • Tác giả: Bộ quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
  • Năm xuất bản: 04-2015
  • Trọng lượng (gr): 460
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 391
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 78020.0
  • Giá bìa: 94000.0

Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 - 1975 (Tập VI)
Bộ sách Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 -1975 là công trình nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ, xứng đáng với tầm vóc của cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của quân và dân ta suốt 21 năm. Đây là một bộ sách lớn, giá trị, bao gồm từ tập I đến tập IX.
Tập VI của bộ sách với tiêu đề Thắng Mỹ lớn trên chiến trường ba nước Đông Dương đã trình bày khá đầy đủ và tương đối chi tiết cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong một giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến từ đầu 1969 đến năm 1971.
Cuộc kháng chiến thống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, nhưng hết sức hào hùng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng kéo dài 21 năm đã giành được thắng lợi trọn vẹn vào mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau hơn 40 năm nhìn lại, câu hỏi vì sao đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam? Vì sao nhân dân Việt Nam lại phải cầm súng chiến đấu? Đây vẫn còn là vấn đề phải dày công nghiên cứu.