Họ Hồ Và Hồ Quý Ly Trong Lịch Sử

Tác phẩm này là tập hợp bao gồm các bài viết nghiên cứu về nhân vật Hồ Quý Ly đã được in trong Tạp Chí Nguyên Cứu Lịch Sử từ năm 1960 đến nay. Cuốn sách này là sự thu thập và nghiên cứu hết sức kì công của hàng loạt các tác giả, nhà nghiên cứu thuộc về lĩnh vực lịch sử. Với quá trình nỗ lực làm việc hăng say không ngừng nghỉ, cuốn sách đã ra đời để mang đến cho bạn đọc những nhận thức đúng về nhân vật lịch sử vốn rất phức tạp và gây nhiều tranh cãi này. Có thể nhận định, nhờ cuốn sách này mà nhân vật Hồ Quý Ly đã được các nhà sử học trả lại đúng vị trí lịch sử mà lịch sử không thể phủ nhận được.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Phương Nam
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 01-2014
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 453
  • Hình thức: Bìa mềm