• Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Năm xuất bản: 10-2012
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 20.5 x 13.5
  • Số trang: 210
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 67500.0
  • Giá bìa: 135000.0
Hám Long Kinh - Nhận Biết Long Mạch Phong Thuỷ Chấn Hưng Gia Nghiệp