• Nhà xuất bản: Văn Lang
  • Tác giả: Ajahn Buddhadasa
  • Người dịch: Chương Ngọc
  • Năm xuất bản: 03/2018
  • Trọng lượng (gr): 352.00 gam
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 280
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 108000.0
  • Giá bìa: 108000.0

Dưới cội bồ đề đưa chúng ta trở về với những giáo lý cốt yếu của đạo Phật – các nguyên lý duyên sinh và duyên khởi. Ajahn Buddhadāsa đã cố gắng chứng minh rằng duyên khởi là một qui luật tự nhiên, rồi từ đó đưa ra một sự giới thiệu hấp dẫn về triết lý đạo Phật, về các phép tu tập. Sách dựa trên những lời của Đức Phật từ kinh văn Pali, ông đã đem lại sự sáng tỏ và giản dị cho một vấn đề xưa nay vẫn được xem như một nút thắt bí hiểm mang tính triết học. Qua việc đưa duyên khởi vào vị trí trung tâm của nó trong Phật giáo, Ajahn Buddhadāsa đã cho chúng ta thấy những cách nhìn về minh triết và sự giác ngộ của Đức Phật.

Mời bạn đón đọc.