• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Hoàng Phong
  • Trọng lượng (gr): 200
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 45000.0
  • Giá bìa: 45000.0

Đôi Bàn Tay Để Ngửa