• Nhà xuất bản: Nhà sách Nam Việt
  • Năm xuất bản: 08-2013
  • Kích thước: 19 x 27 x 2,8cm
  • Số trang: 464
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 280000.0
  • Giá bìa: 330000.0

Giới thiệu sách: ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

Lời giới thiệu:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ: Giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.

Trải qua bao nhiêu năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thể hiện đầy đủ vai trò là ngọn cờ tập thể trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Đó là vai trò không thể thay thế bởi lẽ nó không phải vai trò của quyền uy mà là vai trò của trí tuệ và niềm tin, vai trò của sự thống nhất và đoàn kết, vai trò của sự hướng dẫn quần chúng hành động theo quy luật khách quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người “cầm lái” kiên định – sáng suốt để người Việt Nam có thể tự hào về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhằm giúp quý Cơ quan, đơn vị và Quý khách hàng thân thiết nắm bắt, hiểu thêm về ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

Đảng và Hồ Chí Minh - Cuộc Song Hành Lịch Sử

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần sau:
Phần I. Điều kiện lịch sử – xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần II. Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phần II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phần IV. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần V. Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng;
Phần VI. Hỏi – Đáp những vấn đề căn bản về Đảng & Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Để tránh mua hàng không như giới thiệu, Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán !