• Nhà xuất bản: Nhà Sách 30 Hàn Thuyên
  • Kích thước: 15x22 cm
  • Số trang: 312
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 130000.0
  • Giá bìa: 195000.0

Trong tâm thức dân gian Việt Nam mỗi khi nhắc đến quê hương không cá nhân nào lại không nhớ đến hình ảnh: Cổng làng - Người dân nhớ đến thân thương đó bởi một ý nghĩa thiêng liêng: Đó là quyền độc lập tự do của cộng đồng. Sau cánh cổng làng là một cộng đồng xã hội sống có họ hàng làng xóm, sinh hoạt có hương ước quy củ.