• Nhà xuất bản: Omega Plus
  • Năm xuất bản: 01-2019
  • Kích thước: 14 x 20,5 cm
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 368900.0
  • Giá bìa: 527000.0
Combo Huế - Triều Nguyễn - Một Cái Nhìn bao gồm: 3 Cuốn