Chuyên Khảo Về Tỉnh Vĩnh Long

Đầu thế kỷ XX, Hội nghiên cứu Đông Dương cho ra đời bộ sách “Hình thể địa lý, kinh tế và lịch sử Nam kì” về các tỉnh Nam kì. Quyển sách đều theo khung chung cố định của cả bộ sách, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về tỉnh Long Xuyên lúc bấy giờ, bao gồm các mục lớn:

+ Địa lý hình thể
+ Địa lý kinh tế
+ Địa lý lịch sử và chính trị

+ Thống kê và hành chánh

Quyển sách thể hiện quan diểm và ý kiến của người Pháp về đất nước, con người Việt Nam lúc bấy giờ. Những thông tin trong sách cũng vô cùng quý giá, giúp các nhà nghiên cứu, những người quan tâm về lịch sử tìm hiểu về Nam kỳ đầu thế kỷ XX

 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hội Nghiên Cứu Đông Dương
  • Năm xuất bản: 04-2017
  • Trọng lượng (gr): 100
  • Kích thước: 15.5 x 23
  • Số trang: 52
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt