Chuyên Khảo Về Tỉnh Châu Đốc

Quyển sách là công trình nghiên cứu khá tỉ mỉ và chi tiết về mọi mặt của vùng đất Châu Đốc xưa để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tại vùng đất Tây Nam bộ có nhiều tiềm năng kinh tế. Dù còn nhiều hạn chế nhưng quyển sách đã giúp ta có cái nhìn khá toàn diện về các tỉnh ở Tây Nam bộ vào đầu thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hội Nghiên Cứu Đông Dương
  • Năm xuất bản: 04-2017
  • Trọng lượng (gr): 100
  • Kích thước: 15.5 x 23
  • Số trang: 84
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt