Cẩm Nang Tư Duy Lịch Sử

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TPHCM
  • Tác giả: Meg Gorzycki , Richard Paul , Linda Elder
  • Năm xuất bản: 10-2016
  • Trọng lượng (gr): 210
  • Kích thước: 13,5 x 22
  • Số trang: 162
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt