Tư Tưởng Triết Học Tiểu Luận Võ Công Liêm

Nội dung cuốn sách Tư Tưởng Triết Học Tiểu Luận Võ Công Liêm bao gồm các phần chính sau:

1. Trường phái siêu thực

2. Triết thuyết hiện sinh và thử thách phi lý

3. Freud và Jung phân tâm học hay bệnh tâm thần

4. Hiện hữu và hư không

5. Bản tính tự nhiên về triết học phân tích

6. Kant - một lối phê bình văn học.

...

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Kích thước: 13.5 x 20 cm
  • Số trang: 250
  • Hình thức: Bìa mềm