Tiểu Thuyết Lịch Sử Trần Quốc Toản

 “Đây không phải bản hùng ca về một cậu thiếu niên anh dũng và hồn nhiên xông vào chiến trận.

Đây là khúc tráng ca về một chiến tướng oai hùng đã lưu danh vào chính sử.

Dẫu Người giờ đây chẳng bia đá, chẳng tượng đồng, chẳng hương khói phụng thờ, chẳng đình to đền lớn,

nhưng vẫn mãi vằng vặc bay trong hồn nước

rực đỏ

một lá cờ

….”

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Văn Học
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 248
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt