Mút Mùa Lệ Thủy

Nội dung cuốn sách Mút Mùa Lệ Thủy bao gồm các phần chính sau:

1. Rể hụt

2. Con ma nhớt

3. Xóm Đài Loan

4. Tình cũ

5. Thân gái dặm trường

6. "Tây Thi"

7. Em bẹo hình hài đem bán

8. Nước mắt xứ người

9. Con đĩ, tao sẽ giết để dạy dỗ mày

10. Bí mật ma nhớt.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Kích thước: 14 x 20 cm
  • Số trang: 126
  • Hình thức: Bìa mềm