Lịch Sử Thế Giới Theo Dòng Sự Kiện - Từ Thời Đồ Đá Tới Thời Hiện Đại

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Trọng lượng (gr): 200
  • Kích thước: 23.8 x 30.5
  • Số trang: 130
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt