Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

    - Hát quan họ Bắc Ninh

    - Hát ca trù, ả đào, hát xẩm,….

(Nguồn: trang 143 sgk Lịch Sử 7:)