Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Người Văn Lang đã biết ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy trong những ngày lễ hội, ngày Tết để thờ cúng ông bà, tổ tiên.

(Nguồn: trang 40 sgk Lịch Sử 6:)