Trong một thế giới hội nhập và phát triển như ngày nay, để góp phần từng bước đưa đất nước phát triển về mọi mặt, sánh vai được với các cường quốc trên Thế Giới thì mỗi người Việt Nam ngoài việc phải tiếp thu các kiến thức khoa học, công nghệ và văn hoá từ các quốc gia khác, cũng cần phải hiểu rõ về văn hoá, lịch sử và nguồn cội của đất nước. Để từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu với quê hương, đất nước để có một tầm nhìn và hướng đi đúng đắn góp phần cho sự phát triển của nước nhà, cũng như sự tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Nhưng một sự thực là việc giáo dục về kiến thức Lịch sử hiện nay tại các trường học chưa đem lại nhiều hiệu quả, cùng với sự tiếp thu kiến thức không có sàng lọc từ internet và các mạng xã hội, dẫn đến một lỗ hổng lớn về lịch sử của đại bộ phận thế hệ thanh niên, và điều này góp phần tạo ra những hệ luỵ lớn như việc mọi người mất dần tình yêu với quê hương, dân tộc, thiếu tự tin khi so sánh với các nước khác, chẩy máu chất xám, ...

Với mong muốn xây dựng một kênh thông tin đầy đủ, có hệ thống về lịch sử Việt nam từ thời kỳ dựng nước đến nay, góp phần phổ cập kiến thức lịch sử cho mọi người dân Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng nên website Người Kể Sử. Nội dung của website là sự tập hợp, sưu tầm, tổ chức và sắp xếp khoa học những thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các giai đoạn, sự kiện lịch sử Việt Nam và nhân vật lịch sử Việt Nam từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị khác nhau như sách, tạp chí, các CSDL điện tử,…

Bố cục của website được chia thành các mục chính như sau:

Do nhóm biên tập đều không phải là các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, và nội dung website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, nên bạn đọc có thể sẽ tìm thấy những sai sót trong nội dung của các bài viết. Rất mong bạn đọc sẽ đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể cải thiện website ngày một hoàn chỉnh hơn, tạo thành một nơi hữu ích cho tất cả mọi người có thể cùng tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đất nước.

Trân trọng,

Nhóm biên tập website Người Kể Sử.