- Giai cấp tư sản được hình thành từ các quý tộc và thương nhân châu Âu. Họ ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên nên ngày càng giàu lên nhanh chóng.

- Giai cấp vô sản được hình thành từ nông dân, nô lệ. Họ bị cướp đoạt ruộng đất, bóc lột nặng nề, phải làm thuê trong các xí nghiệp, xưởng sản xuất.

Xem tiếp...

- Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

- Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

- Cướp biển.

- Quý tộc, tư sản dùng bạo lực "rào đất, cướp ruộng". Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

- Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

Xem tiếp...

- Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.

- Họ muốn tìm con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

Xem tiếp...

- Phong trào Cải cách tôn giáo lúc đầu được khởi xướng ở Đức (do một tu sĩ người Đức là M.Lu – thơ khởi xướng) sau đó nhanh chóng lan rộng sang khắp các nước châu Âu.

- Phong trào đã thúc đẩy, châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa nông dân, đặc biệt là ở Đức, thường gọi là cuộc "chiến tranh nông dân Đức". Đây có thể được coi là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu.

- Đạo Ki – tô đã bị phân hóa thành hai giáo phái:

    + Cựu giáo là Ki – tô giáo cũ.

    + Tân giáo là tôn giáo cải cách.

Xem tiếp...

    * Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng:

    - Trong thời hậu kỳ trung đại, bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa hình thành cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

    - Những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến, hệ tư tưởng khắt khe của Giáo hội Thiên chúa đã kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

    - Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về mặt xã hội tương ứng và muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến.

    - Trong khi đó phong trào cải cách tôn giáo, cuộc đấu tranh của nông dân diễn ra sôi nổi cũng là hậu thuẫn cho giai cấp tư sản chống lại phong kiến.

    * Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng:

    - Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.

    - Đề cao giá trị con người.

    - Đề cao khoa học tự nhiên.

    - Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Xem tiếp...