Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến bởi vì: đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6 km, rộng hơn 1km, có chỗ gàn 2 km. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt địch.

Xem tiếp...

    Vì nghĩa quân rơi vào tình thế bất lợi: phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn, quân Tây Sơn chưa thể chống được quân Trịnh vì thế, Nguyễn Nhạc thay đổi chiến lược: tạm hòa với Trịnh để tập trung lực lượng đánh vào Gia Định.

Xem tiếp...

    - Quân Tây Sơn được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân những nơi mà nghĩa quân đặt chân đến.

    - Khởi nghĩa từ lúc nổ ra đã hợp với lòng dân.

    - Có bộ chỉ huy nghĩa quân tài giỏi, không chỉ giỏi chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.

Xem tiếp...

    - Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đem quân đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.

    - Nguyễn Nhạc tạm hòa với Trịnh để đánh Nguyễn.

    - Năm 1777,quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.

    - Tháng 6 – 1786, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, sau đó tiến thẳng ra Đàng Ngoài với danh nghĩa "phù Lê diệt Trịnh".

    - Giữa năm 1786, bắt chúa Trịnh, giao quyền cho vua Lê.

    - Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm, lật đổ chính quyền vua Lê, tự tay xây dựng chính quyền mới.

    → Quân Tây Sơn đã lật đổ được các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh. Lê thối nát và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Xem tiếp...

    - Năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chính, tiến quân đánh vào thành Phú Xuân.

    - Tháng 6- 1786, Nguyễn Huệ hạ được thành Phú Xuân.

    - Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, tiêu diệt chúa Trịnh và giao quyền lại cho vua Lê.

    - Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà, xây dựng lại chính quyền ở Bắc Hà.

Mục tiêuThời gianNgười lãnh đạoKết quả
Lần thứ nhấtLật đổ chính quyền phong kiến chúa TrịnhGiữa năm 1786Nguyễn HuệLật đổ chính quyền phong kiến họ Trịnh tạo cơ sở cho việc thống nhất đất nước
Lần thứ haiTiêu diệt Nguyễn Hữu ChỉnhNăm 1787Vũ Văn NhậmTiêu diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh
Lần thứ baDiệt Vũ Văn NhậmGiữa năm 1788Nguyễn HuệDiệt được Nhậm, tự tay xây dựng

Xem tiếp...