- Năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chính, tiến quân đánh vào thành Phú Xuân.

    - Tháng 6- 1786, Nguyễn Huệ hạ được thành Phú Xuân.

    - Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, tiêu diệt chúa Trịnh và giao quyền lại cho vua Lê.

    - Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà, xây dựng lại chính quyền ở Bắc Hà.

Mục tiêuThời gianNgười lãnh đạoKết quả
Lần thứ nhấtLật đổ chính quyền phong kiến chúa TrịnhGiữa năm 1786Nguyễn HuệLật đổ chính quyền phong kiến họ Trịnh tạo cơ sở cho việc thống nhất đất nước
Lần thứ haiTiêu diệt Nguyễn Hữu ChỉnhNăm 1787Vũ Văn NhậmTiêu diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh
Lần thứ baDiệt Vũ Văn NhậmGiữa năm 1788Nguyễn HuệDiệt được Nhậm, tự tay xây dựng

(Nguồn: Bài 1 trang 127 sgk Lịch sử 7:)