NămSự kiện
1010Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
1054Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
10 – 1075Quân ta hành quân tiến hành đánh thành Ung Châu.
1077Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
12 - 1226Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
01 - 1258Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
01 - 128550 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
05 – 1285Quân ta phản công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước.
12 – 1287Quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta.
04 – 1288Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

Xem tiếp...

Thành tựuThời LýThời Trần
Kinh tế

* Nông nghiệp:

- Nông dân: có ruộng cày cấy.

- Nhà nước khuyến khích khai hoang, công tác thủy lợi được chú ý.

* Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

* Thương nghiệp: buôn bán, trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang.

* Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt, công cuộc khai hoang, đắp đê được củng cố, ruộng đất làng xã nhiều.

* Thủ công nghiệp: do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề, thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

* Thương nghiệp: chợ mọc lên ngày càng nhiều, trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Văn hóa- Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng. Nhiều trò chơi dân gian được dân chúng ham thích.- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển. Các hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú.
Giáo dục

- Xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử và dạy học cho con vua.

- Mở khoa thi tuyển chọn quan lại.

- Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

- Quốc Tử Giám mở rộng để đào tạo con em quý tộc, quan lại.

- Các lộ, phủ có trường học, trong nhân dân ở làng xã có trường tư.

- Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

Khoa học – kĩ thuật

- Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

- Một số công trình nghệ thuật có giá trị được xây dựng.

- Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát. Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt.

- Y học có thầy thuốc Tuệ Tĩnh nghiên cứu thuốc nam để chữa bệnh cho nhân dân. Thiên văn học có những đóng góp đáng kể.

- Nhiều công trình kiến trúc mới ra đời.

Xem tiếp...

Nội dungThời LýThời Trần
Thời gian bắt đầu và kết thúc1075 -10771258 – 1288
Đường lối kháng chiến

- Đánh vào âm mưu xâm lược của địch.

- Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúng vào nước ta, giành thắng lợi quyết đinh.

- Vườn không nhà trống.

- Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

- Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta.

Những tấm gương tiêu biểuLý Thường Kiệt, Tông Đàn, Lý Kế NguyênTrần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái,...
Nguyên nhân thắng lợi

- Ý chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

- Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt.

- Tinh thần đoàn kết toàn dân.

- Chiến lược, chiến thuật tài tình của vua tôi nhà Trần.

- Sự đóng góp quan trọng của các danh tướng.

Ý nghĩa

- Buộc quân Tống phải bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

- Nền độc lập tự chủ được bảo vệ./p>

- Đập tan ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

- Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

- Củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Xem tiếp...

Tên cuộc kháng chiếnThời gianLực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống1075 – 107710 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ1-12583 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên1-125850 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên12-128730 vạn

Xem tiếp...