Thời gianCác giai đoạn phát triển chính
Thời tiền sửChủ nhân là người Lào Thơng.
Thế kỉ XIIIMột bộ phận người Thái di cư đến đất Lào gọi là người Lào Lùm.
Năm 1353Tộc trưởng Pha Ngừm tập hợp và thống nhất cá bộ lạc, lập ra nước Lan Xang.
Thế kỉ XV – XVIIGiai đoạn thịnh vượng của Lan Xang.
Thế kỉ XVIIILan Xang suy yếu, bị Xiêm xâm chiếm.
Cuối thế kỉ XIXThực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa.

(Nguồn: trang 21 sgk Lịch Sử 7:)