- Chính sách đối nội: Các vua Lan Xang củng cố đất nước, chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

- Chính sách đối ngoại:

    + Luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như: Cam-pu-chia và Đại Việt.

    + Kiên quyết chiến đấu chống sự xâm lược của Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo về lãnh thổ và nền độc lập của mình.

Xem tiếp...

    - Thi hành nhiều biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp.

    - Dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ.

    - Văn hóa độc đáo, tiêu biểu là kiến trúc đền tháp như Ăng-co Vát , Ăng-co Thom....

Xem tiếp...

Thời gianCác giai đoạn phát triển
Từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X

Các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện:

- Vương quốc Cham-pa ở Trung Bộ Việt Nam.

- Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công.

- Các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

Thời kì hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

- Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a.

- Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia ở bán đảo Đông Dương.

- Pa-gan (Mi-an-ma).

- Lan Xang (Lào).

Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu.

(Mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây).

Xem tiếp...

    Ngày nay, khu vực Đông Nam Á gồm 11 nước:

    Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo.

Xem tiếp...

Thời gianCác giai đoạn phát triển chính
Thời tiền sửChủ nhân là người Lào Thơng.
Thế kỉ XIIIMột bộ phận người Thái di cư đến đất Lào gọi là người Lào Lùm.
Năm 1353Tộc trưởng Pha Ngừm tập hợp và thống nhất cá bộ lạc, lập ra nước Lan Xang.
Thế kỉ XV – XVIIGiai đoạn thịnh vượng của Lan Xang.
Thế kỉ XVIIILan Xang suy yếu, bị Xiêm xâm chiếm.
Cuối thế kỉ XIXThực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa.

Xem tiếp...