- Hai Bà Trưng

- Bà Triệu

- Lý Bí

- Triệu Quang Phục

- Mai Thúc Loan

- Phùng Hưng

- Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo

- Dương Đình Nghệ

- Ngô Quyền

Xem tiếp...

   Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.

Xem tiếp...

* Thời Bắc thuộc có những cuộc khởi nghĩa là:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40).

- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

- Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776- 794).

- Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

- Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930- 931) của Dương Đình Nghệ.

- Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

* Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó:

Đây là những cuộc kháng chiến tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc để giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc.

Xem tiếp...

Thời kì dựng nước đầu tiên vào thế kỉ VII TCN.

- Tên nước là: Văn Lang.

- Vị vua đầu tiên là: Hùng Vương.

Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau:

- Tổ quốc, đất nước.

- Thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc.

Xem tiếp...

Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn:

- Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá mới và sơ kì kim khí.

- Thời dựng nước: nước Văn Lang – Âu Lạc (thế kỉ VII- II TCN).

- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm).

Xem tiếp...