Thời kì dựng nước đầu tiên vào thế kỉ VII TCN.

- Tên nước là: Văn Lang.

- Vị vua đầu tiên là: Hùng Vương.

Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau:

- Tổ quốc, đất nước.

- Thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc.

Xem tiếp...

Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn:

- Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá mới và sơ kì kim khí.

- Thời dựng nước: nước Văn Lang – Âu Lạc (thế kỉ VII- II TCN).

- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm).

Xem tiếp...