Các giai đoạnThời gian xuất hiệnĐịa điểm tìm thấyCông cụ chủ yếu
Người tối cổ40 – 30 vạn nămNúi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai)Công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
Người tinh khôn3 – 2 vạn nămMái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc giang, Thanh Hóa, Nghệ AnCông cụ đá: những chiếc rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng.
Người tinh khôn phát triển12000 – 4000 nămHòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh),Công cụ đá, họ đã biết mài ở lưỡi cho sắc, rìu sắt, rìu ngắn, rìu có vai, công cụ bằng xương, bằng sừng, đồ gốm, lưỡi cuốc đá.

(Nguồn: Bài 1:)