- Triệu Quang Phục là con trai Triệu Túc, quê ở Chu Diên, ông theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí ngay từ đầu. Ông là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong khởi nghĩa nên được Lý Bí rất yêu quí và trọng dụng.

- Ông đánh bại được quân Lương, giành độc lập cho đất nước vì được nhân dân ủng hộ, chọn đúng nơi để xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng.

Xem tiếp...

* Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Tháng 5 – 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nước ta bằng đường thủy và bộ.

   - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế buộc phải rút lui về Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

   - Năm 548, Lý Nam Đế mất.

* Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

   - Năm 550, nghĩa quân phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

Xem tiếp...

- Nhà Tùy vẫn âm mưu thôn tính và đồng hóa dân tộc ta nên yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu để nhân đó có thể bắt ông, rồi lập lại chế độ cai trị ở nước ta như trước.

- Lý Phật Tử không chịu khuất phục, nên đã thoái thác không đi và tích cực chuẩn bị lực lượng đề phòng.

Xem tiếp...

- Cuộc kháng chiến được nhân dân hết lòng ủng hộ, hưởng ứng.

- Biết tận dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng.

- Quân Lương gặp nhiều khó khăn, tổn thất và chán nản, luôn bị động trong chiến đấu.

Xem tiếp...

Vì Triệu Quang Phục phát hiện ra Dạ Trạch có nhiều ưu điểm như đầm lầy rộng mênh mông, lau sậy um tùm,... rất có lợi cho cuộc chiến tranh du kích và phát triển lực lượng để tiếp tục kháng chiến chống quân Lương xâm lược.

Xem tiếp...