Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc:

- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi.

- Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng làm vua như trước.

- Hợp nhất hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt.

Xem tiếp...

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt chống quân xâm lược Tần:

- Buổi đầu cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt gặp nhiều khó khăn, quân thù hung bạo, người thủ lĩnh Tây Âu bị giết,... nhưng nhân dân không chịu đầu hàng mà trốn vào rừng, tiếp tục cuộc kháng chiến.

- Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, nhân dân Tây Âu – Lạc Việt đã kiên cường chiến đấu, đẩy quân Tần vào thế "đóng đinh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong", năm 208 TCN thì giành được thắng lợi, nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh.

Xem tiếp...

Sở dĩ có sự tiến bộ này là do những nguyên nhân sau:

- Dân số tăng nhanh, tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất của nhân dân.

- Do nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Tích lũy được kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

Xem tiếp...

Tên Âu Lạc là sự ghép nối giữa hai cư dân Tây Âu và Lạc Việt mà thành.

Xem tiếp...