Những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

- Từ năm 1946-1949: diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

     + 20/7/1946: Tưởng giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

     + Sau giai đoạn phòng ngư tích cực, Quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.

     + 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

Ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

     + Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

     + Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Xem tiếp...

Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển:

- Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38:

     + 8/1948: nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập (phía Nam bán đảo Triều Tiên).

     + 9/1948: nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời (phía Bắc bán đảo Triều Tiên).

     + Từ tháng 6/1950 đến tháng 7/1953 giữa hai miền.

- Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Xem tiếp...

- Từ giữa những năm 1970, Ấn Độ đã tự túc được lương thực.

- Trong các lĩnh vực khoa học-kĩ thuật, Ấn Độ đã có những bước tiến nhanh chóng.

- Đối ngoại: theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc.

Xem tiếp...

Thời gianSự kiện

17/8/1945

8/1945

8/1945

1946

1948

8/1957

6/1959

Indonexia tuyên bố độc lập

Nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa.

Nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy.

Philippin tuyên bố độc lập

Miến Điện tuyên bố độc lập

Mã Lai tuyên bố độc lập

Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.

Xem tiếp...

- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ.

- Trước sức ép của phong trào đấu tranh, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo “phương án Maobáttơn” chia đất nước này thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo.

- Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong những năm 1948-1950. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

Xem tiếp...