1. Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã động viên, khích lệ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nó củng cố lòng tin cho nhân dân ta vào cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi nếu có sự lãnh đạo của môt chính Đảng Cộng sản với một đường cách mạng đúng đắn.

2. Sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình Việt Nam. Nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh ; Pháp tăng cường việc bắt lính đi làm bia đỡ đạn ; nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh..

Xem tiếp...

Nước Nga (Liên xô)

Thời gianSự kiệnKết quả
T2. 1917Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợiLật đổ chế độ Nga hoàng, 2 chính quyền song song tồn tại.
7.11.1917CMT10 Nga thắng lợi

- Lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản.

- Thành lập nước cộng hoà xô viết và xoá bỏ chế độ người bóc lột người.

1918- 1920Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viếtXây dựng hệ thống chính trị- Nhà nước mới đánh thắng thù trong giặc ngoài.
1921- 1941Liên xô xây dựng CNXHCông nghiệp hoá XHCN, tập thể hoá Nông nghiệp, từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.

Các nước khác

Thời gianSự kiệnSự kiện
1918- 1923Cao trào cách mạng châu Âu, châu Á.Các Đảng cộng sản ra đời, quốc tế cộng sản thành lập
1924- 1929Thời kỳ ổn định, phát triển của CNTBSản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng chính trị ổn định.
1929- 1933Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, bất ổn định.
1933- 1939Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

- Đức, Ý, Nhật: Phát xít hoá chế độ chính trị.

- Anh, Pháp, Mĩ: Cải cách kinh tế- xã hội.

1939- 1945Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

- 72 nước trong tình trạng chiến tranh.

- CNPX thất bại.

- Thắng lợi thuộc về Liên xô và nhân loại tiến bộ.

Xem tiếp...