- Phong trào công nhân Mĩ diễn ra sôi nổi ngay cả trong thời kì phông vinh của kinh tế Mĩ là do:

     + Chính phủ Đảng Cộng hoà ra sức ngợi ca sự phồn vinh của nền kinh tế, thi hành chính sách ngăn chặn công nhân đấu tranh, đặc biệt là người có tư tưởng tiến bộ.

     + Phát triển kinh tế chạy theo lợi nhuận, theo chủ nghĩa tự do thái quá. Phát triển không đồng bộ giữa các ngành, mất cân đối giữa cung và cầu

     + Người lao động luôn đối mặt với nạn thất nghiệp, bất công xã hội, phân biệt chủng tộc và đời sống cực khổ

→ Hệ quả: Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi

- 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập.

Xem tiếp...

* Tình hình kinh tế: Những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới

- Biểu hiện

     + 1929, sản lượng công nghiệp chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới

     + Đứng đầu về sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ ...

     + 1929, nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới

Xem tiếp...