* Chính phủ Ru-dơ-ven can thiệp vào điều tiết nền kinh tế và thực hiện Chính sách mới.

- Chính sách mới đã :

- Giải quyết được những khó khăn trước mắt của nước Mĩ như nạn thất nghiệp.

- Xoa dịu mâu thuẫn trong xã hội

- Khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng - vai trò điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế.

(Nguồn: trang 73 sgk Lịch Sử 11:)