- Kháng chiến chống Tống lần 1 năm 981

- Kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1075 -1077

- 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên 1258, 1285, 1287-1288

- Khởi nghĩa Lam Sơn 1428 – 1427

- Kháng chiến chống Xiêm 1785

- Kháng chiến chống Thanh 1789

Xem tiếp...

Dân giàu nước mạnh, chở thyền là dân, lật thuyền là dân, sự đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh để xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Xem tiếp...

- Thời kì này, nhân dân đoàn kết đấu tranh, các cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra sôi nổi, bền bỉ Hai Bà Trưng (năm 40), Bà Triệu (năm 248), Lí Bí (năm 542), Lý Tự Kiên, Đinh Kiến (năm 687), Mai Thúc Loan (năm 722), Phùng Hưng (năm 766), ..Năm 938, Ngô Quyền chiến thắng oanh liệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

- Nhiều truyền thuyết được lan truyền, cùng với việc xây dựng miếu thờ các vị anh hùng để khắc sâu lòng yêu nước của người Việt để từ đó hình thành truyền thống yêu nước.

Xem tiếp...