- Nội thương và ngoại thương của nước ta đều phát triển

- Nội thương: Các chợ làng, chờ huyện, chợ chùa móc lên ở khắp nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn là trung tâm buôn bán và làng nghề thủ công.

- Ngoại thương: Khá phát triển, tuy nhiên chủ yếu buôn bán với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Xem tiếp...

- Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp dân gian đều phát triển.

- Nhiều ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền còn xuất hiện nhiều ngành mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc súng, đóng thuyền.

Xem tiếp...

- Phát triển tập trung, thu hút được nhiều thợ thủ công giỏi.

- Hỗ trợ nhau trong sản xuất

- Tạo ra thương hiệu cho các sản phẩm

- Thuận lợi cho giao lưu hàng hóa với bên ngoài.

Xem tiếp...

- Nhân dân tích cực khai hoang

- Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp:

     + Nhà Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

     + Nhà Trần khuyến khích vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

     + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

     + Thủy lợi đều được nhà nước quan tâm

     + Quan tâm bảo vệ sức kéo.

Xem tiếp...