- Từ thế kỉ X – XV, đất nước được độc lập, thống nhất. Trong thời kì này nông nghiệp phát triển mạnh mẽ do những nguyên nhân sau đây:

     + Nhân dân tích cực khai hoang vung châu thổ sông Hồng và ven biển. Diện tích đất ngày càng mở rộng.

     + Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm đều làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất.

     + Nhà Trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

     + Vua Lê cấp đất cho quý tộc đặt phép quân điền.

     + Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang. Sức kéo được chú trọng.

(Nguồn: Câu 1 trang 95 sgk Sử 10:)