Những biểu hiện của “Cách mạng đá mới” ở nước ta là:

- Sử dụng kỹ thuật khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay.

- Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm giữa các thị tộc, bộ lạc.

- Đời sống cư dân ổn định được cải thiện hơn, địa bàn cư trú ngày càng mở rộng.

Xem tiếp...

- Sống định cư lâu dài hợp thành thị tộc, bộ lạc.

- Ngoài săn bắt, hái lượm còn biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả. Nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu.

- Bước đầu biết mài rìu, làm một số công cụ khác bằng xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặn đồ gốm.

Xem tiếp...

Địa bàn sinh sống chủ yếu của Người tối cổ ở Việt Nam chủ yếu ở vùng núi các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai,...

Xem tiếp...

Nội dung so sánhCư dân Văn Lang – Âu LạcCư dân Lâm Ấp – Cham paCư dân Phù Nam
Đời sống kinh tếPhát triển nghề dệt, làm gốmNghề thủ công đóng gạch xây tháp phát triểnBuôn bán phát triển
Văn hóa – tín ngưỡngThờ cúng tổ tiên, thờ thần linhSớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáoSớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáo

Xem tiếp...

- Tình hình kinh tế:

     + Cư dân Phù Nam sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán.

     + Ngoại thương đường biển rất phát triển.

- Tình hình văn hóa

     + Tập quán phổ biến của cư dân Phù Nam là ở nhà sàn

     + Phật giáo và Ba-la-môn giáo được sùng tín

     + Nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển.

- Tình hình xã hội

Có sự phân hóa giàu nghèo hình thành các tầng lớp quý tộc, bình dân, nô lệ.

Xem tiếp...