Nội dung so sánhCư dân Văn Lang – Âu LạcCư dân Lâm Ấp – Cham paCư dân Phù Nam
Đời sống kinh tếPhát triển nghề dệt, làm gốmNghề thủ công đóng gạch xây tháp phát triểnBuôn bán phát triển
Văn hóa – tín ngưỡngThờ cúng tổ tiên, thờ thần linhSớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáoSớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáo

(Nguồn: Câu 4 trang 79 sgk Sử 10:)