- Sống định cư lâu dài hợp thành thị tộc, bộ lạc.

- Ngoài săn bắt, hái lượm còn biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả. Nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu.

- Bước đầu biết mài rìu, làm một số công cụ khác bằng xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặn đồ gốm.

(Nguồn: trang 72 sgk Lịch Sử 10:)