- Ở các bộ lạc sống trên đất nước ta, thuật luyện kim ra đời sớm và trong cùng một thời gian cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm.

(Nguồn: Câu 2 trang 73 sgk Sử 10:)